България реализира най-голям износ на стоки за Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша, като най-бърз ръст в износа в периода 2014-2019 г. бележат велосипедите и мотопедите с помощен двигател. В тази група износът за 2019 г. възлиза на 196 млн. долара, а ръстът за петгодишния период е 12232%. Страната ни е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа. След велосипедите най-популярни сме в износа на гъстометри, аерометри и други подобни плуващи инструменти, където е отчетено завишение в износа от 1398% между 2014 и 2019 г.

Това показват данните от Международното изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж в избрани сектори. Основните изводи от изготвения анализ от Изпълнителната агенция за насърчаване бяха представени от Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и ИПИ. Анализът е фокусиран изцяло върху възможностите за малкия и среден бизнес в 54 продуктови групи с идентифициран висок потенциал, обхващащи 22% от общия износ на България през 2019 г. и пазарите им в 27 страни.

Бългирия и други страни от региона на Централна и Източна Европа бързо заемат пазарен дял в доставките на някои електрически съоръжения и компоненти, включително акумулатори, печатни платки, ел. нагреватели, като в този сектор основните конкуренти са доставчици извън ЕС, предимно Китай и други страни от Азия, показва докладът. Страната ни също така се специализира в доставките на медицински и измервателни инструменти, като заема исторически сериозните позиции в развити индустриални страни като Швейцария, САЩ и Япония.

Българските предприятия биха могли да се реализират успешно в страните-съседки, а именно: в Румъния с продажба на части за машини и автомобили, в Гърция - със стоки, обслужващи домакинства и туризъм като мебели, осветителни тела и др., в Сърбия и Северна Македония - с машини, съоръжения, електроуреди, резервни части, акумулатори и др.

Сред добрите възможности за реализация на българските производители и търговци са пазарите в Мароко и Тунис като бързоразвиващи се икономики, Израел, която има нарастваща интеграция с икономиките на ЕС, ОАЕ, Саудитска Арабия, Република Корея и Виетнам.

Ефектът от COVID-19 се очаква да доведе до увеличаване на автономността на индустрията в ЕС, във връзка с намаляване на зависимостта от доставки от Китай. Според анализаторите, това от своя страна страна ще пренасочи към по-близки производители на изделия за крайно потребление, налагане на защитни мита за широк кръг от стоки с произход Китай, въвеждане на нетарифни ограничения, като например изисквания за безопасност, налагане на нови стандарти и др. Очакват се и промени в потребителските предпочитания като например увеличено търсене на велосипеди, средства за спорт и прекарване на свободно време, увеличено търсене на къмпинг екипировка и оборудване.

Дайрект Спед Сървиз - Ние намираме камиони.