Нуждаете се от транспорт на печатни и рекламни материали

Дайрект Спед Сървиз работи с едни от най-големите печатници в страната и осъществява както вътрешен, така и международен транспорт за тяхната продукция.

Опитът ни показва, че изнесената логистика оптимизира много допълнителни разходи на печатарския бизнес и така той успява да се съсредоточи върху своята основна дейност.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт