Ние правим застраховки за Вас!

Като повечето застраховки, застраховката на товари (карго застраховка) предпазва притежателя и от финансови загуби по време на транспорт. Основните рискове, които съществуват са от загуба или увреждане на товара.

Спедиторска фирма Дайрект Спед Сървиз има сключен договор със ЗАД „Булстрад Виена Иншуърънс Груп“, които покриват рискове като пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт