Видове палети подходящи за сухопътен транспорт

Палетите са различни по размери, форма и конструкция и намират все повече приложения, като най-модерното е да се правят мебели от тях. Те имат обаче още много приложения, а за сухопътния транспорт те са основен инструмент, без който не могат да се придвижват по-голямата част от стокоите и товарите.

В сухопътния транспорт най-често използвани са дървените, плоски палети. В цял свят съществуват различни стандарти за размери на палетите, за да могат по-лесно да се конвертират и по-добре да се уплътняват транспортните средства. На европейския пазар е приет като стандарт евро палетът (EURO pallet) с размери 120 х 80 см. на страните и 14.4 см. дебелина на палета.

Wooden Pallets.H03.2k

Размери на палети

Съществуват различни по размери палети, които могат да бъдат кратни на тези по-горе (индустриални палети, скари) или на размерите на камионите, а може и да са съвсем различни.

По-нестандартните палети по правило заемат повече място, тъй като по-трудно с тях се запълва оптималното товарното помещение.

EUR, EUR1

1200 x 800 mm

EUR2 (индустриален)

1200 x 1000 mm

EUR3 (индустриален)

1200 x 1200 mm

EUR6

800 x 600 mm
800 x 400 mm
800 x 300 mm

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт