Нуждаете се от
транспорт за опасни товари (ADR)?

Транспортът на опасни товари е отговорна дейност, както към клиента който заявява, така и към здравето и безопаността на шофьора и участниците в движението, по време на транспортирането на товара.

Ние в Дайрект Спед Сървиз знаем това и се отнасяме с внимание и при спазване на всички правила и норми за транспорта на такива товари.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт