Международни товарни превози

Какво е важно да знаем за международните товарни превози?

От международния превоз на товари зависи икономическото благоденствие на всяка една страна по света. Намалявайки международния транспорт и стокообмена на една държава, намаляват и нейните икономически показатели.

Затова  международните товарни превози играят ключова роля за всеки бизнес и всяка държава.

Международните товарни превози са един от основните фактори, за да съществува Европейският Съюз например, който освен че споделя основни принципи и ценности между държавите, той споделя и огромните възможности на свободна търговия между тях. Но тя нямаше как да се осъществява именно без спедицията на товари, които свързват търговците, производителите и потребителите в него.

Основна част от международните товарни превози в ЕС е именно сухопътният транспорт. Тъй като дава най-добро съотнешение между срок на доставка и цена, той е и основният тип транспорт между държавите в съюза при спедицията на товари.

Затова, в случай че стоката ви е обемна и тежка, със сигурност се насочете към сухопътен транспорт с камион и предвидете обичайното транзитно време, което спедиторите ви задават, така че стоката ви да стигне своевременно до получателя.

В случай че сроковете ви притискат, но все пак стоката ви е обемиста и тежка, като друг вид спедиция на товари може да използвате въздушно карго. Имайте предвид обаче, че това е доста скъп вариант, понякога в пъти спрямо цената за сухопътен превоз на товари. Но затова пък сте сигурни, че ще пристигне максимално бързо. Ако имате повече от едно пале за изпращане и срокът ви притиска, помислете дали товарът ви не позволява да бъде разделен и се разберете с получателя да му бъде доставено бързо първото пале с въздушно карго, за да не се стопира работата му, а следващите от поръчката да получи със сухопътен превоз на товари до няколко дни след първото пале. Така все пак имате възможност да оптимизирате от разхода си за транспорт.

Спедиция на товари по вода е друг вид възможен транспорт, но не и в рамките на ЕС. Морските доставки са междуконтинентални предимно, а корабният превоз на товари, макар и сравнително евтин, е най-бавният възможен международен транспорт. Обикновено доставките между Европа и Азия например траят от 30 до 60 дни според конкретната дестинация.

В случай че имате леки и необемисти товари, най-подходящата спедиция на товари за тях са куриерските услуги. Те могат да бъдат както международни сухопътни и международни въздушни, така и да бъдат смесени, за да се осъществи бързо и надеждно доставката. При международния превоз на товари за куриерите най-честа все още остава практиката той да се осъществява с въздушен превоз на товари, тъй като този бизнес разчита на бързите доставки, а това е най-бързият вариант за международен превоз на товари.

Спедицията на товари е наша основна дейност и разполагаме с богат опит в организирането на всякакъв род международен превоз на товари.

Дайрект Спед Сървиз - Ние намираме камиони.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт