Ние складираме за Вас!

Имате необходимост от временно съхранение на вашия товар?

Спедиторска фирма Дайрект Спед Сървиз ще ви съдейства при необходимост от складиране.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт