Жените в транспорта и логистиката

В месеца на жената, нека видим какво показва картината за жените в транспорта и логистиката!

Жените съставляват близо 20% от работната сила в сектор транспорт и складиране в България, като страната ни е на 20 място от 28 държави-членки, според данните на Eurostat. Първенец в това отношение е Кипър (28,74%), следван от Словакия (26,96) и Чехия (26,64%).

Supply chain индустрията използва половината от таланта на жените, които съставят около 40% от цялата работна сила във веригата на доставки, като 17% заемат мениджърски роли през 2020 г., според проучване на Gartner. През 2020 г. 63% от анкетираните имат активни цели, задачи или инициативи за набиране на жени, но в анализа се посочва, че са „необходими години, за да укрепи тази дейност“.

Като се има предвид, че 63% от мъжете и 75% от жените вярват, че уменията на жените са изгодни за управлението на веригата на доставки, бариерите пред навлизането им трябва да бъдат премахнати, се посочва в изследване на Hughenden Consulting.

Работната сила в транспорта и логистиката е една от най-големите и жизненоважни във Великобритания, с над 1 милион служители, като 20% са жени. Друга държава с различна социално-политическа динамика от Великобритания, но с най-голяма работна сила в областта на транспорта и логистиката, е Турция.  Процентите в Турция, където транспортът и логистиката са втората по големина потенциална индустрия, що се отнася до работната сила, жените в сектора са под 15%.

Днес над 95% от компаниите са МСП, като един на всеки пет фирми износители са собственост на жени и е по-вероятно да се сблъскат с пречки пред търговията, според анализ на Twill.

В Европа 41 % от учените и инженерите са жени. Три четвърти от стартиращите предприятия в Европа са основани от мъже, докато едва 8 % са основани от жени, които получават само 1,7 % от общите инвестиции в стартъпи през 2020 г. Освен това 20,4 % от жените на възраст над 35 години заемат по-ниски позиции в кариерното развитие, в сравнение със само 5.9% при мъжете, според данните изнесени по време време на WomenTechEU.

Източник: logistika.bg