Износът на стоки от България за периода от месец януари до месец април 2020 година е на стойност 18 008.2 млн. лв., което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това сочат данните на НСИ (Национален статистически институт).

Само за месец април, който бе и цял календарен под знака на строги ограничителни мерки общият износ на стоки възлиза на 3 769.0 млн. лв. и намалява с 19.5% спрямо същия месец на 2019-та година.

За периода от януари до април 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 19 349.6 млн. лв. (по цени CIF), или с 8.5% по-малко спрямо същия период на миналата година .

Общият внос на стоки през месец април 2020-та година също намалява и то с цели с 30.8% спрямо същия месец на предходната година. Това възлиза на 3 773.3 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода от месец януари до месец април 2020 г. и е на стойност 1 341.4 млн. лева.

През месец април 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 4.3 млн. лева.

Трети страни

През периода от месец януари до месец април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.2% в сравнение със същия период на миналата година, което като стойност е 6 302.6 млн. лева

Основни търговски партньори на България са САЩ, Турция, Китай, Обединеното кралство, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 52.8% от износа за трети страни.

През месец април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.4% спрямо същия месец на 2019-та година, което е в размер на 1 331.8 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода от месец януари до месец април 2020 г. намалява със 7.4% в сравнение със същия период на миналата година. Това е стойност от 7 541.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През месец април 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 27.7% спрямо същия месец на 2019-та година, което е в размер на 1 486.2 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода от месец януари до месец април 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1 238.5 млн. лева.

През април 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 154.4 млн. лева.

Европейски Съюз

През периода от месец януари до месец март 2020 г. износът на България за ЕС намалява с 0.1% спрямо същия период на миналата година, което в цифри възлиза на 9 268.4 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Италия, Румъния, Гърция, Белгия, Германия и Франция, които формират общо 70.2% от износа за държавите, членки на ЕС.

През месец март 2020 г. износът за ЕС спада с 9.2% спрямо същия месец на 2019-та година, което е в размер на 2 877.5 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода от месец януари до месец март 2020 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на предходната година, като така достига 9 521.4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Италия, Гърция, Унгария, Германия и Румъния.

През месец март 2020 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, спада с 8.8% спрямо същия месец на 2019-та година, което се равнява на 3 206.8 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода от месец януари до месец март 2020 г. е отрицателно и е на стойност 253.0 млн. лева

Дайрект Спед Сървиз – Ние намираме камиони.