Въпреки увеличението на онлайн продажбите, според компанията за анализи "Ti", се очаква 4.4% спад на глобалния пазар на куриерски услуги, в случай че икономиките не се възстановят до края на 2020 година. Това е умереният сценарии, като най-добрият предвижда ръст от 3.3%, а най-лошият (при дълбока рецесия) предвижда спад от 13.3%.

Куриерските услуги изиграха важна роля по време на пандемията. Те спомогнаха да се предоставят жизненоважни услуги в здравеопазването, помогнаха за по-голяма гъвкавост в индустрията, изиграха и важна спасителна роля в търговията на дребно в момент, в който повечето физически обекти на дребно бяха затворени.

Според компанията за анализи обаче, куриерският бизнес няма да спечели от кризата. Невъзможността на глобално ниво пандемията да бъде овладяна и рискът от втора вълна от инфекцията, влошават прогнозите. Намаляването на доходите на потребителите и безработицата, която се увеличава, също влошават очакванията за ръст на онлайн продажбите. При този сценарии прогнозата на "Ti" е, че пазарът на куриерски услуги на глобално ниво може да загуби до 4.4% от стойността си.

Ръст на електронната търговия отвъд дългосрочните нива може да се очаква при промяна в поведението на потребителите. Но няма как да не окажат въздействие намалените доходи на потребителите, в следствие на забавения икономически ръст. В тази ситуация, частта на куриерския бизнес свързан с B2B сегмента ще намалее, като ще се появи липса на търсене в редица ключови сектори. Анализаторите очакват условията на международната търговия да се влошат значително през 2020-та, за разлика от предходната година.

Като цяло това се отразява негативно по цялата верига на доставки и всички видове транспорт. Най-засегнатият разбира се остава въздушният транспорт, след което морският. А сухопътният транспорт за карго и палетни превози, спрямо куриерският е значително по-засегнат от кризата. Единственият ръст, който се наблюдаваше в целия сектор е този в търсенето на складови пространства.