СВ радиото е един от инструментите на шофьорите на камиони, което служи за комуникация между тях, когато са на път. Понякога те се осведомяват помежду си за различни опасноти и препятствия по пътя, задръствания и др., посредством радиото, без да се налага да се познават помежду си, за да се чуят. Дали повече помага или по-скоро пречи СВ радиото на шофьорите на камиони, в Германия решиха – по-скоро пречи.

Още през Октомври 2017 година в Германия бяха приети по-строги забрани, относно Закона за движение по пътищата, а именно да бъде забранено по време на шофиране използването на таблети, телефони, смартфони, преносими компютри, MP3 плейъри, смарт часовници, дискмени и диктофони с мотива да не се отвлича вниманието на шофьора.

След месец поправката влиза в сила и за СВ радиото, което често се използва от шофьорите на камиони, тъй като само за него имаше отсрочка до 1-ви Юли 2020 година. Законът позволява използването на всички гореизброени устройства, но само ако имат функцията “hands free” (свободни ръце), което позволява на шофьора да не отделя очи от пътя.

Законът предвижда санкции, при установено нарушение, от 100 до 200 Евро. В случай на ПТП, в следствие неизпълнение на законовата разпоредба, шофьорът може да остане без документ за управление поне за месец.

Дайрект Спед Сървиз – Ние намираме камиони.