Дайрект Спед Сървиз ЕООД стана член на международната организация BNI (Business Network International). Нещо повече – Дайрект Спед Сървиз е една от компаниите, които ще сформират ново дружество в България с насоченост към индустрията (BNI Industrial). Групата ще стартира работа на 24-ти Март 2020 година в София и ще бъде отворена за нови членове и бизнес области, с интерес в индустрията.

Като спедиторска и логистична компания, Дайрект Спед Сървиз винаги е била в услуга на индустрията със своите вътрешни и международни товарни превози. Членството е едно естествено продължение в развитието на компанията и спомага за по-близкия ни контакт с реалните нужди на индустриалците в България. Всеки бизнес има своите специфични особености и нужди. “BNI Industrial” е мястото, където различните индустрии могат да се срещнат, опознаят и бъдат в реална помощ едни на други.

Дайрект Спед Сървиз – Ние намираме камиони.