Въпросите около тол системата в България са много и хиляди превозвачи все още не знаят как тя ще оперира в България и как те трябва да се подготвят за нейния старт.

По-долу сме се постарали да съберем основните въпроси и отговори, с които да ви помогнем в тази посока.

От кога влиза в сила тол таксуването на ППС над 3,5 тона?

Съгласно Закона за пътищата тол таксуването в България стартира най-късно на 01.03.2020г. От тази дата за преминаване по платената пътна мрежа автомобилите над 3,5 тона брутно тегло трябва да заплащат тол такса. До влизането в сила на тол таксуването за тези автомобили се заплаща електронна винетка.

 

Кои превозни средства трябва да заплащат тол такса?

На тол таксуване подлежат всички пътни превозни средства с ОТДММ (обща технически допустима максимална маса, поле F.3 от големия регистрационен талон) над 3,5 тона. В това число влизат тежкотоварни превозни средства и автобуси.

 

Кой заплаща тол такса?

Тол таксата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона. Заплащането на тол таксата дава право на едно превозно средство да ползва платената републиканска пътна мрежа.

 

За кои пътища се заплаща тол такса?

Платени с тол са са магистралните и първокласните пътища - 3115км от почти 20 000 км републиканска пътна мрежа. На тол таксуване не подлежи общинската, второкласната, третокласната и четвъртокласната пътна мрежа.

 

Как се определя дължимата тол такса?

При изчисляване на дължимата тол такса определящи са следните параметри:

  • Клас на пътя;
  • Изминато разстояние;
  • Тип на ППС - Товарни автомобили и автобуси с обща технически допустима максимална маса между 3.5т и 12т и над 12т включително;
  • Брой оси на ППС;
  • Екологична категория на ППС;

 

Как се заплаща тол таксата?

Отчитане с бордово устройство - удобно за чести пътувания или ежедневно ползване на платена пътна мрежа. Бордовото устройство се предоставя за ползване на собствениците и ползвателите на товарни ППС или автобуси, след сключване на договор с TollPass за предоставяне на услуги за електронно събиране на пътни такси
Маршрутна карта - предплатен продукт за заплащане на тол такса, подходящ за редки или транзитни пътувания. Маршрутната карта е валидна за 24 часа от избраната начална дата и час, може да бъде закупена не по-рано от 7 календарни дни преди влизането ѝ в сила и дава право на ползвателя да измине предварително заявено разстояние по определения маршрут

Още въпроси и отговори за тол системата можете да намерите в сайта на АПИ и на www.TollPass.bg

Източник: TollPass.bg