Не, ние не се качваме на колата и обикаляме пътищата, за да да се оглеждаме и търсим камион за вашия товар. 

„Какво е да си спедитор?“ е въпрос който често чуваме. Както и сме чували най-различни определения за професията. Когато нас ни питат „Имате ли камиони“, отговаряме „Ние намираме камиони.“, защото това е професията ни. И за да може да си представи човек нашата работа, го караме да се замисли: „Когато уговаряте транспорт, дали го уговаряте с шофьора или с представител на фирмата?“.

Смятаме, че кратките отговори на тези въпроси създават представата и ясната позиция на спедитора във веригата на доставки и неговата роля. Спедицията е услуга по уреждане превоз на товари от една точка до друга точка, независимо дали спедиторът има собствени или наети транспортни средства. Спедиторът е този, който може да извърши най-добрата комбинация от различни видове и/или брой транспорт (когато се налага), така че товарът да пристигне до вас, без да се занимавате с организирането на документи, претоварване, складиране и др. операции по време на транспортирането му. Има спедитори на воден (морски, речен), на сухопътен (пътен, железопътен) и въздушен транспорт, както и на комбиниран между няколко вида. Добрият спедитор винаги търси най-добрата комбинация, с най-добра цена и най-кратък път, за да може поръчаната от клиента стока да бъде доставена.

Какво да искам от моя спедитор?

  • На първо място той трябва да планира и организира транспорта вместо вас. Той поема изцяло комуникацията и подробностите по товарене и разтоварване с изпращача и получателя, като в същото време спестява на клиента си пари, време и усилия в обработка на документи, намирането на най-подходящия и изгоден транспорт и проследяването след това на движението на товара до неговото разтоварване;
  • Спедиторът трябва да следи и уговаря от ваше име точното време за товарене и разтоварване, като своевременно ви информира за възникнали забавяния или пък по-бързо пристигане на стоката, за да може вие да предприемете съответните организационни операции по товарене/разтоварване.
  • Най-важното от работата на спедитора е, че той трябва да е вашите очи и уши и следи за надеждното транспортиране на товара до крайната дестинация, като своевременно ви подава обратна връзка какво се случва с него и ви информира за всяка ситуация, възникнала по време на транспортирането му.
  • Спедиторът използва за вас широкия си кръг от контакти на контрагенти и други клиенти, от което вие се възползвате, като създава синергия между тях. При собствен транспорт, ако фирмата е само превозвач и няма позиция спедитор в нея, винаги е възможно колата да не се намира най-близо до точката на товарене и превозвачът да иска да му се плати и празният курс. Докато спедиторът намира най-близкото свободно превозно средство до точката на товарене и така постига най-добрите търговски условия за вашия товар.
  • Какъвто и казус да възникне с вашия товар, трябва да може да разчитате на гъвкавостта на спедитора. От опита и мрежата си от контрагенти, той винаги има резервен план в случай например, че възникне ситуация и стоката ви трябва да се разтовари и/или престои в някой склад по пътя на движение. Или например да се намери друго превозно средство, поради възникнали технически причини и др.
  • Спедиторът трябва да ви представлява и консултира както по физическата безопасност на товара, така и по неговата документална част. Кога се налага карго застраховка, дали се налага, както и да договори условия за нея, вместо вие да се занимавате със застрахователя.
  • Спедиторът също така има или организира митнически агент, когато това се налага, подготвя и ви консултира по целия необходим пакет от документи и извършва услугата вместо вас, за да спестите време и пари.

Ако трябва да обобщим, спедицията се занимава с организиране, координиране и осъществяване превоз на товари. Спедиторът е полезен не само за международни товари, но и за вътрешни такива, като той е вашият експерт, който ще договори най-добрите цени и ще следи за качествената и своевременна доставка на вашия товар. Когато той групира вашите пратки или ангажира транспорт за вас, той използва много по-широк кръг от контакти и възможност за синергия между превозвачи, до който отделният клиент трудно би достигнал и организирал сам. Нещо повече – спедиторът винаги пази интересът на клиента си, спрямо отделния превозвач, който знае, че вероятно само веднъж ще извърши транспорта, за който е ангажиран и не разчита на трайните отношения с отделния клиент. За разлика от спедитора в лицето на човека, който извършва тази дейност, независимо дали в компания със собствени транспортни средства или в компания, която организира само спедиция.

Дайрект Спед Сървиз – Ние намираме камиони.